فرم توافقنامه ریموت

مشترک گرامي جهت بررسي درخواست از طريق ارتباط ريموت توسط شرکت توسعه خدمات هلو لطفا قوانين مرتبط با اتصال ريموت را مطالعه نموده و در صورت توافق ، مشخصات مورد نياز را تکميل و با تاييد آن ، توافق خود را جهت انجام عمليات از راه دور اعلام نماييد .
مسئوليت حفظ و حراست از اطلاعات مالي به عهده مشتري بوده لذا متقاضی موظف مي باشد تاقبل از شروع ارائه خدمات اقدام به بکاپ گيري از اطلاعات نموده و از صحت فايل مربوطه اطمينان حاصل نمايد و مسئوليت عواقب ناشي از عدم انجام اين امر به عهده متقاضی مي باشد. بمنظور موثر واقع شدن ارائه خدمت ؛ متقاضي موظف است فردي ذيصلاح را به عنوان ناظر در هنگام ارائه خدمات از راه دور به شرکت مهندسی نرم افزار هلو معرفي نمايد , همچنين حضور فيزيكي فرد مذکور در تمام طول ارائه خدمات از راه دور دركنار سيستم رايانه اي مربوطه الزامي مي باشد.
سرويس ارائه خدمات از راه دور خاصيت دريافت و ارسال فايل را نيز داراست و شركت بنا برضرورت مي تواند فايلهايي را جهت ارائه خدمات لازم از اين طريق براي متقاضي ارسال يا از متقاضي دريافت نمايد . شركت می تواند در صورت صلاحديد از انجام خدمات به روی سيستم رايانه ای متقاضی که دچار آلودگي ويروسي گرديده خودداری نمايد. لازم به ذكر است كه اين امكان جهت سهولت ارائه خدمات به متقاضي و صرفا از سوي شرکت مهندسی نرم افزار هلو مي باشد بديهي است در صورت دريافت خدمت از هر مرجعي به جز اين شرکت و بروز هر گونه مشكل در سيستم متقاضي شركت هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .
با توجه به اينکه اين خدمت جهت افزايش سرعت ارائه خدمات و فراهم آوردن رضايت خاطر مشترکين گرامي طراحي گرديده ؛ لازم بذکر است حوزه خدمات قابل ارائه از راه دور شامل موارد زير مي باشد :

- در صورت وجود خطا هاي مربوط به قفل به نحوي كه قفل سالم بوده و مشكل در نصب يا تعريف قفل به سيستم عامل باشد .
- در صورت وجود مشكلي که در وهله اول تشخيص داده شده اما جهت بررسي فني و حصول اطمينان نياز است حتماً كارشناسان فني شركت آنرا مشاهده نمايند .
- هرگونه رفع اشکال نرم افزار مشترک که کارشناسان اين شرکت تشخيص دهند از اين روش قابل انجام است